Events 
  आयुर्वेदीय हेअर टेस्टिंग लॅब व संशोध
  ( Dr. Harish Patankar )

  Description:  

  भारतातील पहिल्या आयुर्वेदीय हेअर टेस्टिंग लॅब व संशोधन केंद्र याचे उदघाटन तसेच केशयुर्वेद या पुस्तकाचे प्रकाशन


  Date and Time:  
  11 July 2016-11 July 2016 ,
  04:00 am-07:00 am
  + Add to Calendar

  Contact Details:  

  Venue Details

  Venue Address:  टिळक स्मारक मंदिर टिळक रोड पुणे
  आयुर्वेदीय हेअर टेस्टिंग लॅब व संशोधन केंद्र याचे उदघाटन तसेच केशयुर्वेद या पुस्तकाचे प्रकाशन